Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal dacă acestea vor fi utilizate exclusiv cu scopul pentru care au fost colectate.
DA
NU
Prin furnizarea informațiilor, îmi exprim acordul pentru a fi înscris în portalul de programare a vaccinării anti COVID-19.

Pentru eventuale neclarități, informații trimiteți mail la: